عمرو موسى 2012

Sponsoreship

Find

Our Venues

There are no log entries.
Time Query
0.85ms
SELECT * FROM `sessions` WHERE `id` = 'ScqZ3JTQqYXZHpdyFPfSnmClj21RajC4DjT1JPOG' LIMIT 1
0.61ms
SELECT * FROM `configs`
0.75ms
SELECT * FROM `stores` WHERE `published` = '1' AND `deleted` = '0' AND `featured` = '1' ORDER BY `created_at` DESC LIMIT 5
0.48ms
SELECT * FROM `stores` WHERE `published` = '1' AND `deleted` = '0' AND `featured` = '1' ORDER BY `title` ASC LIMIT 10
0.54ms
SELECT * FROM `stores` WHERE `published` = '1' AND `deleted` = '0' AND `sponsored` = '2' ORDER BY `title` ASC LIMIT 5
0.31ms
SELECT * FROM `news` WHERE `published` = '1' AND `deleted` = '0' ORDER BY `created_at` DESC LIMIT 5
0.59ms
SELECT * FROM `pages` WHERE `published` = '1' AND `deleted` = '0' AND `id` != '1' ORDER BY `created_at` DESC
1.82ms
SELECT * FROM `stores` WHERE `published` = '1' AND `deleted` = '0' ORDER BY `title` DESC
0.39ms
SELECT * FROM `types` WHERE `published` = '1' AND `deleted` = '0' ORDER BY `title` DESC
0.73ms
SELECT * FROM `stores` WHERE `published` = '1' AND `deleted` = '0' AND `sponsored` = '1' ORDER BY `title` DESC
0.42ms
SELECT * FROM `items` WHERE `id` = '154' AND `deleted` = '0' LIMIT 1
0.30ms
UPDATE `items` SET `updated_at` = '1721101149', `num_of_views` = '1761' WHERE `id` = '154'
0.68ms
SELECT * FROM `images` WHERE `link_id` = '154' AND `link_type` = 'items' ORDER BY `order` ASC LIMIT 1
0.43ms
SELECT * FROM `images` WHERE `link_id` = '154' AND `link_type` = 'items'
14.69ms
SELECT * FROM `images` WHERE `link_id` = '154' AND `link_type` = 'items' ORDER BY `order` ASC
0.37ms
SELECT * FROM `stores` WHERE `id` = '87' LIMIT 1
0.22ms
SELECT * FROM `stores` WHERE `id` = '87' LIMIT 1
0.19ms
SELECT * FROM `stores` WHERE `id` = '87' LIMIT 1
0.25ms
SELECT * FROM `stores` WHERE `id` = '87' LIMIT 1
0.47ms
SELECT * FROM `images` WHERE `link_id` = '87' AND `link_type` = 'stores' ORDER BY `order` ASC LIMIT 1
0.27ms
SELECT * FROM `images` WHERE `link_id` = '83' AND `link_type` = 'stores' ORDER BY `order` ASC LIMIT 1
0.23ms
SELECT * FROM `images` WHERE `link_id` = '80' AND `link_type` = 'stores' ORDER BY `order` ASC LIMIT 1
0.36ms
SELECT * FROM `images` WHERE `link_id` = '25' AND `link_type` = 'stores' ORDER BY `order` ASC LIMIT 1
0.28ms
SELECT * FROM `images` WHERE `link_id` = '13' AND `link_type` = 'stores' ORDER BY `order` ASC LIMIT 1
0.26ms
SELECT * FROM `images` WHERE `link_id` = '44' AND `link_type` = 'stores' ORDER BY `order` ASC LIMIT 1
0.83ms
SELECT * FROM `images` WHERE `link_id` = '44' AND `link_type` = 'stores' ORDER BY `order` ASC LIMIT 1
0.42ms
SELECT * FROM `categories` WHERE `id` = '50' LIMIT 1
0.45ms
SELECT * FROM `images` WHERE `link_id` = '13' AND `link_type` = 'stores' ORDER BY `order` ASC LIMIT 1
0.25ms
SELECT * FROM `categories` WHERE `id` = '56' LIMIT 1
0.68ms
SELECT * FROM `images` WHERE `link_id` = '80' AND `link_type` = 'stores' ORDER BY `order` ASC LIMIT 1
0.63ms
SELECT * FROM `categories` WHERE `id` = '49' LIMIT 1
0.38ms
SELECT * FROM `images` WHERE `link_id` = '78' AND `link_type` = 'stores' ORDER BY `order` ASC LIMIT 1
0.33ms
SELECT * FROM `categories` WHERE `id` = '49' LIMIT 1
0.34ms
SELECT * FROM `images` WHERE `link_id` = '76' AND `link_type` = 'stores' ORDER BY `order` ASC LIMIT 1
0.27ms
SELECT * FROM `categories` WHERE `id` = '59' LIMIT 1
0.43ms
SELECT * FROM `images` WHERE `link_id` = '47' AND `link_type` = 'stores' ORDER BY `order` ASC LIMIT 1
0.20ms
SELECT * FROM `categories` WHERE `id` = '50' LIMIT 1
0.29ms
SELECT * FROM `images` WHERE `link_id` = '48' AND `link_type` = 'stores' ORDER BY `order` ASC LIMIT 1
0.18ms
SELECT * FROM `categories` WHERE `id` = '50' LIMIT 1
0.32ms
SELECT * FROM `images` WHERE `link_id` = '34' AND `link_type` = 'stores' ORDER BY `order` ASC LIMIT 1
0.21ms
SELECT * FROM `categories` WHERE `id` = '55' LIMIT 1
0.26ms
SELECT * FROM `images` WHERE `link_id` = '30' AND `link_type` = 'stores' ORDER BY `order` ASC LIMIT 1
0.19ms
SELECT * FROM `categories` WHERE `id` = '50' LIMIT 1
0.44ms
SELECT * FROM `images` WHERE `link_id` = '56' AND `link_type` = 'stores' ORDER BY `order` ASC LIMIT 1
0.34ms
SELECT * FROM `categories` WHERE `id` = '49' LIMIT 1
0.31ms
SELECT * FROM `pages` WHERE `id` = '1' AND `published` = '1' LIMIT 1
0.30ms
SELECT * FROM `pages` WHERE `id` = '77' AND `published` = '1' LIMIT 1
0.33ms
INSERT INTO `sessions` (`id`, `last_activity`, `data`) VALUES ('ScqZ3JTQqYXZHpdyFPfSnmClj21RajC4DjT1JPOG', '1721101149', 'a:5:{s:5:\":new:\";a:0:{}s:5:\":old:\";a:0:{}s:10:\"csrf_token\";s:40:\"HnDogSGk3SjyJLHbAvZOBoQ4XwmITd9XMh5SpBtq\";s:7:\"configs\";a:11:{s:9:\"site_name\";s:42:\"7awalaya - Hawalaya - حـواليــّه\";s:13:\"meta_keywords\";s:106:\"Events, Exhibitions, Offers, Coupons, 7awalaya, Android, Application, Mobile, Tablet, shopping, navigation\";s:16:\"meta_description\";s:237:\"RIGHT PLACE, RIGHT DEAL, RIGHT TIME\r\n7AWALAYA is a free mobile phone application that gives you deals and information from your favorite brands when you’re around the shopping point. No need to search for offers, they’ll come to you.\";s:8:\"facebook\";s:32:\"http://www.facebook.com/7awalaya\";s:7:\"twitter\";s:31:\"http://www.twitter.com/7awalaya\";s:10:\"googleplus\";s:27:\"http://google.com/+7awalaya\";s:13:\"contact_email\";s:17:\"info@7awalaya.com\";s:12:\"header_title\";s:8:\"7awalaya\";s:12:\"package_text\";s:29:\"Choose Package that suits you\";s:10:\"login_text\";s:35:\"Login with your E-mail and Password\";s:13:\"register_text\";s:33:\"Register with E-mail and Password\";}s:8:\"language\";s:2:\"en\";}')
There have been no checkpoints set.